fbpx

Obligaties voor een duurzame wereld

Obligaties zijn een type leningen die worden uitgegeven door bedrijven of overheden. In het geval van Catena Power zijn de obligaties uitgegeven door bedrijven. Als u een obligatie bij Catena Power koopt, leent u geld uit aan het betreffende bedrijf. Als obligatiehouder ontvangt u een vergoeding in de vorm van ‘couponrente’. Daarnaast wordt je obligatie natuurlijk ook afgelost. Dit kan op verschillende manieren. Bij de ene obligatie gebeurt dit linear (ieder termijn een gelijke hoeveelheid), bij andere obligaties gebeurt dit annuitair (de mate van aflossing wordt hoger naar gelang de looptijd verstrijkt) of de obligatie wordt in zijn geheel aan het einde van de looptijd in 1 keer afgelost (een bullit-loan). Er zijn ook hybride constructies mogelijk waarbij verschillende aflossing vormen worden gecombineerd. In het informatie memorandum en de term-sheet van een obligatie staat – naast andere waardevolle informatie – de coupon rente, het aflossing schema alsmede het risicoprofiel.

Het rendement

De rente, ook wel de couponrente genoemd, is de vergoeding voor het uitlenen van uw geld en wordt meestal periodiek uitgekeerd. Hoe vaak deze periodieke uitkeringen per jaar geschiedden vindt u terug in het informatie memorandum en de term-sheet van uw obligatie. Bij Catena Power zal dit doorgaans per kwartaal gebeuren. In het algemeen geldt: hoe hoger de kredietwaardigheid van de uitgever van de obligatie, en daarmee hoe lager het risico, hoe lager de couponrente. Een obligatie kan een vaste of variabele couponrente hebben. Bij een vaste rente is de hoeveelheid rente die wordt uitgekeerd al bekend bij de uitgifte van de obligatie. Bij een variabele rente is de rente uitkering niet vast, maar wordt periodiek de rente uitkering vastgesteld. Catena Power werkt over het algemeen met een vaste couponrente op haar obligatie uitgiften.

Risicoprofiel van obligaties

De meeste obligatieleningen hebben een rating en de obligaties van Catena Power hebben uiteraard ook een helder risico profiel. Het risicoprofiel van de obligatielening biedt inzicht in de kredietwaardigheid van de uitgever alsmede het specifieke risico van de obligatie. Het risico kan worden verlaagd door zekerheden als bijvoorbeeld een onderpand of garanties te verlenen aan een obligatie houder. De risico’s alsmede enige zekerheden of garanties worden uitvoerig beschreven in het informatie memorandum en de term sheet van de betreffende uitgifte. Bestudeer deze documenten zorgvuldig alvorens u besluit deel te nemen aan een uitgifte.