fbpx

Veelgestelde vragen

Wat is Catena Power

Catena Power is de concernfinancieringsmaatschappij van Catena Group en tevens volledig eigendom van Catena Group. Catena Group is een Nederlandse investeringsmaatschappij die al ruim een decennium investeert in de duurzame energie transitie. Catena Group investeert in windenergie, zonne-energie, smart-LED verlichting en andere projecten en bedrijven die bijdragen aan een duurzame toekomst. Catena Power geeft obligaties uit over de portefeuille van Catena Group en biedt deze aan het Nederlandse publiek.

Maakt Catena Power gebruik van de blockchain?

Ja, Catena Power maakt gebruik van de blockchain. De blockchain maakt het mogelijk om processen als het registreren van de beleggers, het uitgeven van nieuwe obligaties, het uitbetalen van rentes en de onderlinge verhandeling eenvoudiger te maken. Daardoor is het kostenbesparend.

Zo kunt u als belegger met een lager bedrag instappen en behaal je een beter rendement tegen een maximale flexibiliteit. Als gevolg van de blockchain is Catena Power in staat op efficiente wijze u de beste duurzame obligaties aan te bieden.

Hoe worden rentebetalingen op obligaties uitgekeerd?

Rentebetalingen van uw obligaties zullen automatisch op uw IBAN worden uitgekeerd. De frequentie hiervan kan verschillen per obligatie en is vastgesteld in het informatie memorandum van de betreffende obligatie.

Wat doet Catena Power met de opbrengst?

Van uw belegde geld wordt wordt een klein gedeelte gebruikt om kosten af te dekken. Deze kosten staan vermeld in het informatie memorandum en dit verschilt per uitgifte. Het overige deel van uw belegde geld wordt geïnvesteerd zoals vermeld in het informatie memorandum van de uitgifte. Over het algemeen worden met de obligatie uitgiften bestaande financieringen geherfinancierd of groei gefinancierd.

Is er een minimumbedrag dat via Catena kan worden belegd?

Het minimale bedrag dat u als belegger kunt investeren is gelijk aan de waarde zoals vermeld in het betreffende informatie memorandum. Deze kan verschillen per obligatie programma.

Wat zijn mijn zekerheden?

De zekerheden die worden gesteld verschillen per obligatie en deze informatie kunt u vinden in het betreffende informatie memorandum. Over het algemeen geldt: hoe hoger de rente, des te hoger het risico. Als gevolg van de voorwaarden die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) stelt voor concernfinancieringsmaatschappijen is er altijd een garantie vanuit de moedermaatschappij aanwezig. In de dataroom van de obligatie uitgifte vindt u hier meer informatie over.

Wat zijn de risico’s?

Alle financiële investeringen brengen risico’s met zich mee. De waarde van de investering en de inkomsten daaruit kunnen variëren en het initiële investeringsbedrag is niet altijd gegarandeerd (raadpleeg hiervoor het betreffende informatie memorandum). De risico’s van investeren via Catena Power zijn te verdelen in de volgende groepen;

  • Algemene risico’s die van toepassing zijn op het investeren in obligaties.
  • Risico’s die specifiek gerelateerd zijn aan de desbetreffende investeringsobject.

Voor elke obligatie uitgifte zal een uitgebreide beschrijving van de risico’s te vinden zijn in het informatie memorandum. Deze kunt u inzien nadat uw registratie op ons platform afgerond is. U dient als belegger alle informatie over de risico’s rondom de obligatie uitgifte, als een geheel te beschouwen voordat een beslissing wordt genomen om in de obligaties te beleggen.

Is Catena Power een nieuwe beurs?

Nee, Catena Power is niet bij de Autoriteit Financiële Markten in Nederland geregistreerd als gereglementeerde markt, multilaterale trading faciliteit (MTF) of als beleggingsonderneming (BO), en staat als zodanig in Nederland niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Catena Power functioneert niet als beurs, en richt zich alleen op private obligatie uitgiften. Catena Power maakt gebruik van de uitzondering voor concernfinancieringsmaatschappij zoals gesteld door De Nederlandsche Bank. Meer informatie over deze uitzondering vindt u hier.

Beschikt Catena Power over een vergunning?

Nee, Catena Power beschikt niet over een vergunning voor een gereglementeerde markt. Het Ministerie van Financiën geeft deze vergunning af. Wij staan niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), echter opereert Catena Power wel volgens de richtlijnen die de AFM stelt en volgt ten alle tijden best-in-class practises.

Hoe open ik een account op Catena Power?

U kunt een account openen door een geldig e-mail adres en wachtwoord op te geven. U krijgt vervolgens een activatie-email en kunt uw account activeren door op de link in deze email te klikken.

Na activatie dient uw account gevalideerd te worden. Validatie kunt u aanvragen door uw NAW- en bankgegevens in te vullen, dit kan eenvoudig via iDin. Hierna dient u een overboeking van EUR 0,01 te doen ter controle van uw bankgegevens. Indien alle informatie is aangeleverd en klopt, kunnen wij uw account valideren. Het gehele proces duurt slechts enkele minuten.

Zijn er kosten verbonden aan het openen van een account bij Catena Power?

Nee, het openen van een account om te beleggen is gratis. Wel vragen wij u eenmalig EUR 0,01 over te maken, zodat wij uw bankgegevens kunnen verifiëren.

Hoe meld ik een bug of een beveiligingslek?

Indien u een beveiligingslek constateert, verzoeken wij u ons onmiddellijk te mailen en dit onder geen beding te delen met de buitenwereld.  E-mail ons dan op info@catenapower.com

Hoe pas ik mijn profiel aan?

U kunt enkele onderdelen van uw profiel zelf wijzigen: uw adres, telefoonnummer en wachtwoord. Ga hiervoor naar de Instellingen binnen uw account.

Hoe deactiveer ik mijn Catena Power-account?

U kunt uw Catena Power-account deactiveren door een verzoek tot de-activatie te sturen naar info@catenapower.com.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Voor klachten over Catena Power kunt u een e-mail sturen naar info@catenapower.com. U kunt ook contact met ons opnemen door te bellen naar +31 20 787 08 08.

Alle (overige) geschillen met Catena Power kunt u ter beslechting voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Wat voor vacatures heeft Catena Power op dit moment?

Op dit moment heeft Catena Power geen openstaande vacatures. Voor toekomstige vacatures kunt in terecht op www.catenainvestments.com/careers.

Wat zijn de openingstijden?

Beleggers kunnen 24/7 investeren via het Catena Power Platform. Catena Power is bereikbaar gedurende reguliere openingstijden voor specifieke vragen en support.