fbpx

Schotse wind – PWR01

Totale som: €250.000 | Rente: 5,25% per jaar | Looptijd: 48 maanden

Welkom bij de eerste obligatie uitgifte van het POWER programma! Deze eerste obligatie uitgifte heet PWR01. PWR staat voor POWER en 01 refereert aan deze eerste uitgifte. Catena Power geeft een obligatie uit ter hoogte van € 250.000,- voor het herfinancieren van aandeelhoudersleningen van Catena Ventures in Gael Wind Partners. Geal Wind Partners is volledig gefinancierd met eigen vermogen. Er is dus geen sprake van externe of additionele financiering. Doordat wij met uw investering een gedeelte van de aandeelhoudersleningen kunnen herfinancieren komt er kapitaal vrij voor Catena Investments om nieuwe investeringen te maken in de energie transitie. Op deze manier draag draagt u rechtstreeks bij aan een duurzamere toekomst en ontvangt u ook nog eens een prachtig rendement welke wordt betaald uit opbrengsten van een bestaand en goedlopend wind project in Schotland.

 

Bekijk de video

In de onderstaande video bespreekt David van Ineveld uitvoerig de PWR01 uitgifte. Hij bespreekt onder andere de propositie, de structuur, enkele financials en de achtergrond informatie over Catena Power en Catena Group.

De obligatie wordt aangeboden aan het Nederlandse publiek en kent een minimale deelname van slechts € 100. De obligatie heeft een looptijd van 48 maanden en de investeerders ontvangen een nettorendement van 5,25% per jaar welke 3-maandelijks zal worden uitgekeerd. De obligatie is een bullit-loan, dat wil zeggen dat de obligatie aan het einde van haar looptijd in een keer wordt afgelost. Op deze manier ontvangt u meer rente inkomsten over de duur van de looptijd omdat de nominale waarde van uw obligatie tussentijds niet lager wordt.

 

Schotse wind

In zuid-west Schotland in het dorpje Stranraer staat op Glaick Farm een WES-250 windmolen. Deze kleine windmolen van 250 KWp is sinds 5 jaar actief en specifiek geschikt voor de lokale wind en infrastructuur condities. De WES-250 turbine is namelijk zeer geschikt voor omgevingen waar het veel en hard waait. Daarnaast is het formaat van 250 KWp passend voor het beschikbare grid.

 

Om de opbrengst van de windmolen te verbeteren is in 2019 de rotor vervangen voor een nieuwer model en sindsdien functioneert de windmolen zelfs beter dan geprognosticeerd. In het afgelopen jaar heeft de windmolen uitstekend gepresteerd en in het eerste kwartaal van 2020 was de energie productie van deze windmolen zelfs 30% hoger dan verwacht. De hogere productie is -naast het feit dat er veel wind stond in het eerste kwartaal- ook het gevolg van zeer hoge uptime. Als gevolg van software aanpassingen kan de windmolen op afstand worden bestuurt en dat reduceert de downtime significant indien de windmolen zichzelf uit de wind draait als gevolg van teveel wind.

 

Kapitaal krachtig project

De WES-250 is eigendom van Gael Wind Partners waarvan Catena Ventures aandeelhouder is. De PWR01 obligatie wordt uitgegeven om de aandeelhoudersleningen in Gael Wind Partners te herfinancieren. De omzet van Gael Wind Partners bedraagt circa £ 110.000 op jaarbasis en de operationele kosten zijn circa £ 20.000. Dit zorgt voor een EBITDA van £ 90.000 per jaar wat ruim voldoende is voor het dragen van de verplichtingen van de PWR01 uitgifte.

 

Zekerheden

Er is een keep-well overeenkomst afgegeven door Catena Group aan Catena Power. Hierdoor wordt het risico voor u als belegger een flink stuk verlaagd dan wanneer een dergelijke keep-well overeenkomst niet aanwezig zou zijn. Er bestaat uiteraard een mogelijkheid dat Catena Group failliet gaat en daardoor niet haar keep-well overeenkomst kan waarmaken. Echter, als gevolg van de voorwaarden die worden gesteld door de AFM voor concernfinancieringsmaatschappijen dienen de bestuurders ten alle tijden tijdig een melding te maken bij de AFM indien er niet voldoende eigen vermogen beschikbaar is voor het uitoefenen van de keep-well overeenkomst.

Er zijn uiteraard ook operationele risico’s aan te wijzen die voortkomen uit de exploitatie van de WES-250 windmolen in Schotland maar eventuele materiële gevolgen van al deze risico’s zullen ten alle tijden worden opgevangen door de keep-well overeenkomst van Catena Group. Desalniettemin vinden wij het belangrijk dat u op de hoogte bent van de risico’s die voortkomen uit de exploitatie van de WES-250 windmolen door Gael Wind Partners. Een beschrijving van deze risico’s vind u in het informatie document en het investering memorandum in het investor portal.

De PWR01 uitgifte kent geen valuta risico. U koopt eenvoudig uw obligaties in euro’s middels iDeal en u ontvangt uw rente en aflossing ook gewoon in euro’s op uw bankrekening. Het valuta risico ligt bij Gael Wind Partners maar als gevolg van de sterke liquiditeit wordt dit risico als klein beschouwd.

De obligatie gelden die worden opgehaald via de PWR01 uitgifte worden via Catena Ventures doorgestort naar Gael Wind Partners. Hierdoor neemt Catena Ventures de verplichtingen over die voortkomen uit de PWR01 uitgifte. Voor u is dit voordelig omdat Catena Ventures ook inkomsten genereert uit andere activiteiten. Op deze manier is uw belegging niet alleen beschermd met kas stromen vanuit Gael Wind Partners en een garantie vanuit Catena Group maar ook met kas stromen uit overige deelnemingen die binnenkomen bij Catena Ventures. U kunt de jaarrekening van Catena Ventures inzien in de dataroom op het investor portal.

 

In onderstaande afbeelding is de zekerheden structuur van de PWR01 weergegeven.

 

 

Bij iedere belegging horen uiteraard risico’s. Een heldere omschrijving van deze risico’s kunt u vinden in de dataroom van de PWR01 uitgifte welke u kunt vinden in het investor portal.

 

Meedoen is eenvoudig!

De PWR01 obligatie uitgifte is de eerste uitgifte van Catena Power en daar zijn we trots op!

 

Registreer u nu gratis en geheel vrijblijvend op ons investor portal voor meer informatie en het kopen van de obligaties. Het registratie proces duurt slecht enkele minuten.

Key facts

Bedrijf: Gael Wind Partners Ltd.
Locatie: Schotland, VK
Uitgiftedatum: 1 December 2020
Aflossingsdatum: 1 December 2024
Obligatie Programma: € 250.000
Rendement: 5,25% netto
Transactiekosten: Geen
Looptijd obligatie: 48 maanden
Minimale deelname: € 100
Zekerheden: Keep-well vanuit Catena Group B.V.
Investor relations: Catena Power B.V. David van Ineveld