fbpx

Privacy Verklaring

1  Inleiding

Bij Catena Power hechten wij veel waarde aan het waarborgen van de privacy en betrouwbaarheid rondom het verwerken van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens van bezoekers en klanten van de website www.catenapower.com worden zorgvuldig verwerkt en opgeslagen. Dit gebeurt volgens bepalingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. Deze Privacy Verklaring informeert u over de wijze waarop uw persoonsgegevens behandeld zullen worden. De Privacy Verklaring heeft betrekking op alle diensten die Catena Power levert.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Catena Power B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69714304. Ons adres is Joan Muyskenweg 22, 1096 CJ te Amsterdam. Om er voor te zorgen dat Catena Power alleen persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, heeft Catena Power een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Indien u na het lezen van ons Privacy & Cookie Statement vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de FG via info@catenapower.com.

 

2 Verzameling en verwerkingsdoeleinde persoonsgegevens

2.1 Kort overzicht

Catena Power verwerkt uw persoonsgegevens op grond van uw uitdrukkelijke toestemming die u geeft bij inschrijving op de website of uw bezoek aan de website van Catena Power. Catena Power verwerkt uw persoonsgegevens voor meerdere redenen. De belangrijkste verwerkingsdoeleinde zijn:

 • Catena Power heeft uw persoonsgegevens nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de obligatieovereenkomst tussen u en Catena Power af te sluiten en/of uit te voeren.
 • Om Catena Power optimaal te kunnen laten functioneren.
 • Voor commerciële doeleinde.
 • Om onze website aan te laten sluiten bij uw voorkeuren.

In de volgende paragrafen zullen bovengenoemde redenen nader worden uitgelegd.

De persoonsgegevens die Catena Power verwerkt:

Bij inschrijving op ons platform worden de volgende gegevens gevraagd en verwerkt. Deze gegevens zijn van belang om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen die behoren bij de producten die worden aangeboden.

 • Identificatiegegevens
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Contactgegevens
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

 

2.2 Wijze van verzameling

Catena Power verzamelt de meeste van uw gegevens via haar website op het moment dat u zich op de site inschrijft. Dit gebeurt door gebruik te maken van de iDIN-dienst die wordt aangeboden door de grote Nederlandse banken (zie voor meer informatie https://www.idin.nl/).

 

2.3 Wettelijke verplichtingen

Catena Power verwerkt uw contactgegevens in overeenstemming met de gelde wet- en regelgeving op basis van verschillende grondslagen. Indien de wetgeving gewijzigd wordt door de wetgever, zal Catena Power deze Privacy Verklaring aanpassen. Catena Power verzamelt voor dit doeleinde alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Catena Power kan in veel gevallen verplicht worden uw identiteit persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties, inlichtingendiensten of toezichthouders.

 

Om deze reden moet Catena Power u als klant identificeren. Via het IDIN-systeem controleert Catena Power bij uw bank of u echt bent wie u zegt te zijn en bewaart zij een kopie van de gegevens die via uw bank verstrekt worden.

 

Gerechtelijke overheden

Catena Power kan verplicht zijn om gerechtelijke overheden waar mogelijk bij te staan. De politie, het openbaar ministerie en rechtbanken kunnen Catena Power om bepaalde gegevens vragen omtrent strafprocedures. Dit kunnen uw persoonsgegevens zijn, of gegevens over uw relatie met Catena Power. Catena Power is hierbij verplicht vragen zo accuraat mogelijk te beantwoorden.

 

Privacywetgeving

Catena Power moet uw persoonsgegevens ook verwerken, juist om uw privacy te kunnen beschermen. Catena Power moet namelijk correct kunnen reageren wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten of wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens ons een vraag stelt. Catena Power is verplicht uw Identificatiegegevens en uw privacy instellingen te verwerken.

 

2.4 Afsluiten en uitvoeren obligatieovereenkomst

Catena Power verzamelt, verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens met het oog op het sluiten en het uitvoeren van de met u gesloten obligatieovereenkomst en de daaraan verbonden voorwaarden. Catena Power moet immers in staat zijn, uitkeringen naar uw rekening te doen en u op gepaste wijze te informeren en met u te corresponderen.

 

In het kader hiervan moet Catena Power een register van obligatiehouders opzetten en in stand houden en de daarmee samenhangende financiële administratie. De informatie wordt verzameld via de openingsdocumentatie, waaronder de obligatieovereenkomst, en verder tijdens de relatie tussen u en Catena Power. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 

  • Identificatiegegevens
  • Contactgegevens
  • (elektronische) communicatie.
  • Bankrekeningnummers

 

Catena Power moet kunnen zorgen voor het klantenbeheer en het voorkomen van onregelmatigheden. De administratieve verwerking van uw persoonsgegevens hoort hierbij.

 

2.5 Het optimaal functioneren van Catena Power

Een van de doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens is het optimaal laten functioneren van Catena Power. Zoals hierboven beschreven, zal een deel van de gegevensverwerking wettelijk verplicht zijn. Het verzamelen en verwerken van informatie is in veel gevallen noodzakelijk voor het afsluiten en uitvoeren van onze relatie met klanten. In het geval van de obligatieovereenkomsten is deze verwerking van cruciaal belang.

 

In andere gevallen kan Catena Power zich beroepen op haar “gerechtvaardigd belang”. Hierbij wordt er steeds een doordachte afweging gemaakt tussen de belangen van Catena Power en de eventuele gevolgen voor uw privacy. Op basis van deze afweging kiest Catena Power voor de aanpak die uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt. Het proactief informeren van klanten, relatiebeheer of het verbeteren van de dienstverlening kunnen hier een voorbeeld van zijn.

 

Toestemming

Catena Power zal, in het geval er geen sprake is van noodzaak voor de overeenkomst of van een gerechtvaardigd belang van Catena Power, altijd uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verzamelen, verwerken en bewaren voor het optimaal functioneren van Catena Power.

 

2.6 Commerciële doeleinden

Catena Power kan uw persoonsgegevens ook voor commerciële doeleinden gebruiken. Catena Power zal per marketing-uiting zorgvuldig overwegen welke reden voor verwerking er bestaat en u hierover informeren. U zult daarbij altijd uitgebreid worden geïnformeerd. Denk hierbij aan het informeren over een nieuwe uitgifte bijvoorbeeld.

 

Catena Power brengt u middels deze Privacy Statement op de hoogte van het eventueel commercieel gebruik van uw persoonsgegevens. Indien u helemaal geen marketing van Catena Power wenst te ontvangen, kunt u altijd gebruik maken van uw recht van bezwaar (zie hieronder onder ‘rechten van de betrokkene’) tegen direct marketing.

 

Het belang van Catena Power

Ook indien u geen toestemming geeft, kunt u nog steeds aanbiedingen of promotionele boodschappen ontvangen van Catena Power. In dit geval zal Catena Power slechts een zo beperkt mogelijk aantal basisgegevens gebruiken en zal Catena Power altijd zorgvuldig de afweging maken tussen de gevolgen op uw privacy en haar eigen belangen. De verwerking van uw persoonsgegevens voor deze vorm van direct marketing wordt gebaseerd op het “gerechtvaardigd belang” van Catena Power.

 

Toestemming

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zal Catena Power u op een gepersonaliseerde wijze benaderen. Door het gebruik van uw persoonsgegevens en contactgegevens ontvangt u informatie die op u afgestemd is. Om aan deze vorm van direct marketing te doen kan Catena Power alle daartoe verzamelde persoonsgegevens gebruiken. U kunt uw toestemming voor dit gebruik even eenvoudig weer intrekken als geven.

 

2.7 Het functioneren van de website

Catena Power maakt voor het optimaliseren van onze website gebruik gegevens in de vorm van Cookies. Hierover kunt u meer lezen in onze Cookie Statement die u later op deze pagina aantreft.

 

3 De bewaartermijn van uw gegevens

Catena Power bewaart uw gegevens alleen voor de periode, dat vereist is voor het doel van de verkregen gegevens. Voor uw identificatiegegevens, contactgegevens en bankrekeningnummers hanteren wij op basis van de wettelijke grondslag, een bewaartermijn van 3 jaar. De reden voor het bewaren van deze gegevens, is voor het bijhouden van het register van obligatiehouders en het onderhouden van contact

Catena Power kan gegevens langer bewaren indien hiervoor een juridische grondslag is, of wanneer Catena Power de gegevens voldoende geanonimiseerd heeft.

 

4 Uitwisseling van gegevens

4.1 Publieke gegevens en gegevens ontvangen van derde partijen

 

Catena Power verwerkt in bepaalde gevallen publieke gegevens. Het kan hierbij gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht (bijvoorbeeld de benoeming van een bestuurder van een vennootschap), gegevens die algemeen bekend zijn (bijvoorbeeld de informatie van de Kamer van Koophandel) of gegevens die u zelf publiek bekend hebt gemaakt (bijvoorbeeld informatie op uw sociale media profiel).

 

Daarnaast kan Catena Power ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen. Deze professionele partners zijn ervoor verantwoordelijk dat de betreffende informatie rechtsgeldig verzameld wordt. De derde partijen die gegevens verzamelen en doorgeven aan Catena Power voldoen dus ook aan de relevante wettelijke bepalingen en zorgen er onder meer voor dat u voldoende ingelicht bent over het feit dat zij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en kunnen doorgeven. Catena Power ziet toe op deze rechtsgeldige verzameling en gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden dan deze waarover u door de derde partij geïnformeerd bent.

 

De bovenstaande gegevens kunnen gebruikt worden voor de doelstellingen die binnen deze Privacy Statement worden aangeduid en om de juistheid van de aangereikte gegevens te controleren.

 

4.2 Discretie
Catena Power hecht groot belang aan het naleven van de privacywetgeving en de discretieplicht die op haar rust. Daarom worden uw persoonsgegevens door Catena Power enkel met derden gedeeld als dit verzoek gebaseerd is op een wettelijke bepaling, of als de verstrekking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de obligatieovereenkomst. Met uitzondering van wat in deze Privacy Statement bepaald is, deelt Catena Power uw gegevens niet aan derden, tenzij u hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming verleent.

 

4.3 Plaatsen van verwerking
De verwerking van persoonsgegevens vindt zowel plaats bij Catena Power als bij verschillende verwerkers waar Catena Power gebruik van maakt. Catena Power doet, rechtstreeks of indirect, een beroep op derde partijen voor het verwerken van uw gegevens. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Catena Power altijd een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van bescherming van uw gegevens.

 

5 Vertrouwelijkheid en beveiliging van persoonsgegevens

Binnen Catena Power worden passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures gebruikt om verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te beveiligen. Dit allen om te voorkomen dat onbevoegden toegang zullen hebben tot uw persoonsgegevens, of persoonsgegevens onbedoeld gewijzigd kan worden.

 

De Catena Power website kan links naar websites of informatie van derden bevatten. Catena Power controleert die websites of die informatie van derden in principe niet. De aanbieders van die websites of derden kunnen hun eigen privacy beleid hebben. Catena Power raadt u dan ook aan om de voorwaarden van die andere partijen door te nemen. Catena Power is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, het gebruik ervan of het privacy beleid van die websites.

 

6 Rechten van betrokkene

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u als persoon een aantal rechten ten opzichte van Catena Power:

 

  • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens: Het recht om persoonsgegevens over te dragen naar een andere partij.
  • Het recht op vergetelheid: Het recht om “vergeten” te worden.
  • Het recht op inzage: Uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
  • Het recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen.
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht op een menselijke blik en tussenkomst met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 

6.1 Klachten en uitoefening van uw rechten

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen hebt met betrekking tot het privacy-beleid, kunt u een e-mail sturen naar de FG van Catena Power. Het e-mail adres is info@catenpower.com

 

Indien u Catena Power contacteert om uw rechten onder de AVG uit te oefenen, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. Catena Power zal dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

In sommige gevallen kunt u uw rechten ook rechtstreeks bij een derde partij uitoefenen.

 

Indien u niet tevreden bent met behandeling door Catena Power heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

7 Wijziging van de Privacyverklaring

Catena Power heeft het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Indien dit het geval is, zal deze wijziging via de website bekend worden gemaakt. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.catenapower.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.catenapower.com in de gaten. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 24-08-2020.